นี่คือเครื่องหมายการันตีมาตรฐานสูงของ ENERGY REFORM มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และการบริหารระบบงานในทุกหน่วยงานของบริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม

นี่คือเครื่องหมายการันตีมาตรฐานสูงของ ENERGY REFORM มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และการบริหารระบบงานในทุกหน่วยงานของบริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์มเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด คุณสุรศักดิ์ – คุณสุรชัย นิตติวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด ทำพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และการบริหารระบบงานในทุกหน่วยงานของบริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม นี่คือเครื่องหมายการันตีมาตรฐานสูงของ ENERGY REFORM มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และการบริหารระบบงานในทุกหน่วยงานของบริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม
วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 11:35:17
973 อ่าน
 
โดยมาตรฐาน ISO 9001:2008 นี้ได้ผ่านการรับรองจากบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Audits ที่่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ และได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย) และคุณศรัญญา ห้องโสภา เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารงานลูกค้า (คนที่ 1 จากซ้าย) เข้ามอบใบประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้

มาตรฐานแก๊สรถยนต์

 energy reform ติดแก๊ส

รูปภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบข้อมูล