ความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์

วันที่ : 5 สิงหาคม 2558 03:54:54
1132 อ่าน

การสำรวจสถานที่ก่อนติดตั้ง

สำรวจ ออกแบบ สรุปการสั่งซื้อ
 
          เพื่อเป็นการ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าการติดตั้ง Energy Reform Solar Roof จะได้ประโยชน์สูงสุด ทางเรา จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ณ บ้านลูกค้า เพื่อดูทิศ ชนิดและโครงหลังคา สำรวจระยะสายไฟ พร้อมจุดติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมกับตรวจ สอบสภาพแวดล้อมโดยรอบบ้านของลูกค้า แล้วนำมาออกแบบเป็นภาพสามมิติ เพื่อตรวจสอบเงาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่อาจพาดทับแผงเซลล์แสงอาทิตย์บน หลังคาบ้าน โดยลูกค้าจะได้ รับภาพเสมือนจริงของบ้านประกอบการตัดสินใจก่อนการติดตั้ง
          หลังจาก สำรวจ แล้ว ทาง Energy Reform จะขึ้น 3D Model ของบ้านท่านเพื่อประเมิน Size ในการติดตั้ง และ แสดงภาพหลังการติดตั้ง Enegy Reform Solar Roof ให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ
ออกแบบและวิเคราะห์โดยโปรแกรม CAD Design

และขอข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า และคำนวณจุดคุ้มทุน เช่น บิลค่าไฟฟ้า, ปริมาณการใช้ไฟฟ้า On-Peak, Off-Peak เป็นต้น