วันที่ : 5 สิงหาคม 2558 03:56:18
820 อ่าน
ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงาน
 
    การติดตั้ง Energy Reform Solar Roof บนหลังคา 1 ชุด ใช้เวลาการติดตั้งประมาณ 3 -5 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
      1. ขนส่ง อุปกรณ์ไปที่สถานที่ติดตั้ง
      2. ติดตั้งโครงยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา โดยยึดโครงรองรับแผงกับโครงสร้างของหลังคาโดยไม่มีการเจาะกระเบื้องหลังคา (สำหรับหลังคากระเบื้อง CPAC และ กระเบื้องแผ่นเรียบ หากเป็นหลังคาประเภทอื่นจะต้องพิจารณาหน้างานต่อไป โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการเจาะหลังคายกเว้นกรณีที่จำเป็น)
     3. ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโครงยึดแผง โดยยึดด้วยอุปกรณ์จับยืด
     4. ติดตั้งเครื่องแปลงไฟ (Inverter) และเชิ่อมโยงกับตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) ภายในบ้าน
     5. ติดตั้งระบบประมวลผล Sunny Portal สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ผ่านระบบ Internet
     6. ตรวจสอบงานและส่งมอบงานแก่ลูกค้า
 
ติดตั้ง Solar