วันที่ : 5 สิงหาคม 2558 03:51:17
847 อ่าน

ตรวจสอบค่าพลังงาน

ตรวจสอบค่าพลังงาน

สามารถตรวจสอบปริกาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอดเวลา ผ่านทาง Mobile Phone , Tablet และ PC โดยสามารถเปรียบเทียบกับงานติดตั้งบริเวณใกล้เคียงว่าพลังงานที่ผลิตได้นั้นสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยได้รับสิทธิ์ฟรี ถึง 2 ปี พร้อมรับประกันคุณภาพ ยาวนานถึง 7 ปี (สำหรับ Steca, แบรนด์อื่น ๆ รับประกันเพียง 5 ปี)

Yield Day อัตราผลตอบแทนเป็น (kWh) จากกราฟรายละเอียดของแต่ละวัน

เราสามารถหาได้ว่าจะดูเวลาไหนใน 1 วันyield-day

 

Yield Month อัตราผลตอบแทนเป็น (kWh) จากกราฟรายละเอียดของแต่ละเดือน

เราสามารถหาได้ว่าจะดูวันไหน จาก 30 วันที่ผ่านมา

ัyield-month

 

Yield Year อัตราผลตอบแทนเป็น (kWh) จากกราฟรายละเอียดของแต่ละเดือน

เราสามารถหาได้ว่าจะดูเดือนไหน จาก 12 เดือน

yield-year