วันที่ : 4 สิงหาคม 2558 04:48:21
770 อ่าน
ตรวจสอบระบบ 2 ปี ฟรี!
 
ตรวจสอบระบบ 2 ปี ฟรี
 
      อายุการรับประกันระบบ 2 ปี การบริการหลังการขายจะเป็นการตรวจเช็คระบบ Energy Reform Solar Roof เท่านั้น ไม่รวมถึงการบริการล้างแผง โดยค่าใช้จ่ายในการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งจริง ซึ่งจะต้องมีการประเมินต่อไป