เกี่ยวกับเรา

วันที่ : 17 มิถุนายน 2560 08:43:30
1769 อ่าน

เกี่ยวกับเรา
 
 
     เพราะโลกไม่หยุดหมุนและก้าวไปไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจึงไม่หยุดนิ่ง และมีพัฒนาการตลอดเวลา  บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมประหยัดพลังงาน     ในรูปแบบของโซลาร์เซลล์ คุณภาพระดับ World Class เปลี่ยนพลังงาน “แสงอาทิตย์” เป็น “พลังงานไฟฟ้า” ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Energy SOLAR” 
 
Energy SOLAR
 
     บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าด้วยองค์ความรู้ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์อันยาวนาน การันตีมาตรฐานการดำเนินงานและคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนที่จะขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนออกไปยังแถบเอเชีย เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจกลุ่ม AEC ต่อไป ภายใต้นโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมสำหรับการเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์พลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมันและผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ พร้อมกำหนดมาตรฐานศูนย์บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ”