ติดตั้งและทดสอบระบบการทำงาน

วันที่ : 9 เมษายน 2560 10:40:49
690 อ่าน
 
ขั้นตอนการติดตั้ง Energy SOLAR Rooftop 
 
1.PV mounting Structure Installation
 ติดตั้ง mounting structure ส่วนโครงสร้างเหล็กเพื่อรองรับแผงโซลาร์เซลล์
 
ติดตั้งและทดสอบระบบการทำงาน solar cell
     
                  
2. PV Module Installation
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
 
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโครงยึดแผง
      
 
3. DC Box, AC board and Inverter Installation
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 
 ติดตั้งเครื่องแปลงไฟ (Inverter)
        
 
4. ติดตั้งระบบประมวลผล Sunny Portal สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ผ่านระบบ Internet
 
ติดตั้งระบบประมวลผล Sunny Portal energy sloar
  
 
5. ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบระบบและความพร้อมในการใช้งานการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ 
 
ตรวจสอบงาน โซล่าเซล