บริการดูแล และบำรุงรักษาหลังการทำงาน

วันที่ : 14 มิถุนายน 2560 01:54:36
465 อ่าน
บริการดูแล และบำรุงรักษาหลังการทำงาน
 
ผลิตภัณฑ์ Energy SOLAR บริการดูแลและบำรุงรักษาหลังการทำงาน ดังนี้

1. แผงโซลาร์เซลล์ รับประกันคุณภาพการผลิต 20 ปี และรับประกันประสิทธิภาพสูงสุด 30 ปี
 

ผลิตภัณฑ์ Energy SOLAR

 
2. ฟรี! บริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง 2 ปี (เข้าตรวจสอบทุก 3 เดือน)
 
ฟรี! บริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง 2 ปี energy solar
ฟรี! บริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง 2 ปี energy solar
 
ฟรี! บริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง 2 ปี energy solar
 
ฟรี! บริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง 2 ปี energy solar