โครงสร้างยึดแผงโซลาร์เซลล์ (Mounting System)

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2560 07:03:15
1065 อ่าน

PV SOLAR MOUNTING SYSTEMS

Solar Mounting System หรือชุดอุปกรณ์ขายึดแผงโซลาร์เซลล์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบโซลาร์ เซลล์ สามารถยึดแผงโซลาร์เซลล์ให้มั่นคงต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถรับแรงลมได้สูงสุดตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ  โดยในประเทศไทยนั้น ต้องสามารถรับแรงถอนอันเนื่องมาจากแรงลมพายุโซนร้อน ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 63 นอต หรือ 32.5 เมตรต่อวินาทีได้ นอกจากนั้นยังต้องมีความทนทาน และสามารถยืนหยัดรากฐานอันแข็งแรงนี้ได้ตลอดอายุการใช้งานและไม่เป็นสนิม แบ่งได้ตามประเภทของสถานที่ติดตั้ง คือ 3 ประเภท

1.ชุดอุปกรณ์ขายึดสำหรับติดตั้งบนหลังคาเรียบ (Flat Roof)
 
PV SOLAR MOUNTING SYSTEMS
 
PV SOLAR MOUNTING SYSTEMS
 
2.ชุดอุปกรณ์ขายึดสำหรับติดตั้งบนหลังคาจั่ว (Gable Roof)
 
ชุดอุปกรณ์ขายึดสำหรับติดตั้งบนหลังคาจั่ว (Gable Roof)
 
3.ชุดอุปกรณ์ขายึดสำหรับติดตั้งบนพื้นดิน (สำหรับ Solar Plant)
 
ชุดอุปกรณ์ขายึดสำหรับติดตั้งบนพื้นดิน (สำหรับ Solar Plant)
 
 
คุณสมบัติอันโดดเด่น ของ  Mounting - System Energy SOLAR 
 
1.ติดตั้งง่าย และแข็งแรง   ทำจาก Aluminium ไม่เกิดสนิม ทนทุกสภาพการใช้งาน
คุณสมบัติอันโดดเด่น ของ  Mounting - System Energy SOLAR
2. ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย กว้างขวาง  สามารถนำไปประยุกต์หลายสภาพพื้นที่ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจเลือก และลดต้นทุนได้โดยการสั่งระบบชนิดเดียวกันจำนวนมาก
 
คุณสมบัติอันโดดเด่น ของ  Mounting - System Energy SOLAR
 
คุณสมบัติอันโดดเด่น ของ  Mounting - System Energy SOLAR
 
3. ทนทาน ด้วยระบบ “คลิก” นั้น นอกจากทำให้การติดตั้งง่ายและยังทำให้ไม่ต้องใช้สลักเกลียวในการประกอบ ทำให้ตัดปัญหาการคลายตัว ของสลักเกลียว ลดปัญหาการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาในระยะยาว
 
คุณสมบัติอันโดดเด่น ของ  Mounting - System Energy SOLAR
 
Mounting - System Energy SOLAR
 
4. คุณภาพสูง เราควบคุมมาตรฐานคุณภาพตามระบบ ISO 9001 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่า Energy SOLAR Mounting System จะมีความทนทาน ติดตั้งง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
Energy SOLAR Mounting System